Ghid „Asistgența integrată a sănătății adolescenților (AISA)”

25
Medicine doctor and stethoscope touching icon medical network connection with modern interface on digital tablet in hospital background. Medical technology network concept

Ghid pentru prestatorii de servicii de sănătate la nivel primar” este un set de instrumente dezvoltate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) cu scopul de a consolida abilitatea lucrătorilor medicali din asistenţa medicală primară de a răspunde eficient şi cu sensibilitate adolescenţilor. Ghidul este destinat lucrătorilor medicali care furnizează servicii de îngrijire medicală primară şi oferă servicii de ghidare precise şi detaliate în ceea ce priveşte comportamentul faţa de
adolescenţi atunci când aceştia se confruntă cu o problemă de sănătate sau dezvoltare.